idrak

idrak
is. <ər.>
1. Dərk etmə, bilmə; dərk etmə qabiliyyəti. <Şeyx Sədra:> Buna idrakınız varırmı sizin? Sizcə məchul qədri şeyxinizin. H. C.. İdrak ilə vurduğum çəkicimin səsindən; Çatlayır divarları qaranlıq zindanların. Ə. C.. Bütün bunları 20 yaşına daxil olan Ulduza həyat təcrübəsi deyil, sevən qəlbin, böyük məhəbbətin idrak qüvvəsi öyrədirdi. Ə. M.. // Dərrakə, fəhm, şüur, anlaq. Ər ilə arvadın arasında olan əlaqəyə diqqət yetirdikdə görürük ki, bunların mabeynində təfavüt – əql, fəhm və idrak daha da artıq dərəcədədir. F. K.. Həkimül-mülkün keyimiş idrakı vəziyyəti dərk edəcək halda deyildi. M. İ.. İdrak etmək klas. – dərk etmək, anlamaq. Hər xəyalın idrak edən; Könül güzgüsün pak edən. Əmani. Mən idrak etmədim dünyaya gəlməkdən nədir hikmət. . M. H.. Qul olduğunu edincə idrak; Hürriyyətin istəmişdi bibak. A. S..
2. fəls. Obyektiv aləmin qanunauyğunluqlarının şüurda dərk edilməsi. İdrak nəzəriyyəsi. Dialektik idrak üsulu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • idrak — is., ki, Ar. idrāk 1) Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var. Ç. Altan 2) Erişme, ulaşma 3) ruh b. Algı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller idrak edilmek idrak etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İDRAK — Anlayış. Kavrayış. Akıl erdirmek. Fehim. Yetiştirmek.(Maalesef insanlar teâvün sırrını idrak edememişler, hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar! İ.İ …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • idrak etmek — 1) akıl erdirmek, anlamak, kavramak Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. H. Taner 2) erişmek, ulaşmak Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İDRAK-İ DAKİK — İnce idrak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • idrâk — (A.) [ کاردا ] 1. kavrama, anlama. 2. erişme …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • idrak — ə. 1) anlama, qavrama, dərk etmə; 2) yetişmə; 3) anlayış, qavrayış, dərk …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ZEVİ-L İDRAK — İdrak sahipleri. Anlayış ve akıl ile kavrayışlı olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • idrak edilmek — ruh b. algılanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • idrâk edilmek — 1. kavranmak, anlaşılmak. 2. yaşanmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • idrak etmek — 1. kavramak, anlamak. 2. yaşamak, görmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”